Bảo Hiểm

Bảo Hiểm

Bảo Hiểm

Bảo Hiểm

Với 12 năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp bảo  toàn tài sản - hàng hóa của mình trước mọi rủi ro với chi phí thấp nhất gồm:

 • Bảo hiểm tài sản (Cháy nổ, thiên tai ..)
  • Bảo hiểm hàng hóa (XNK, vận chuyển , lưu kho-bãi, ..vv)
  • Bảo hiểm con người: (Tai nạn cá nhân ..vv)
  • Bảo hiểm xe cơ giới (Vật chất xe, người trên xe, trách nhiệm bên thứ 3 ..vv)
  • Bảo hiểm trách nhiệm (Trách nhiệm dân sự ..)
  • Bảo hiểm hàng hải

Liên hệ với chúng tôi

Tin Nghia Logistics - ICD Bien Hoa

Địa chỉ: Km01+900 Quốc Lộ 51, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 1900 633 479
Fax: 0251 3835 419
Email: marketing@tinnghialogistics.com

Video