Liên Kết Hợp Tác

Liên Kết Hợp Tác

25/02/2019 09:59:45

Hợp tác với Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế thành lập Depot tại Nhơn Trạch

Liên hệ với chúng tôi

Tin Nghia Logistics - ICD Bien Hoa

Địa chỉ: Km01+900 Quốc Lộ 51, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 1900 633 479
Fax: 0251 3835 419
Email: marketing@tinnghialogistics.com

Video